דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון של מרכז המורים arrowכנס ארצי תשעה
 
 

08:30 – 09:00

הרשמה, התכנסות וכיבוד קל

09:00 – 09:20

ברכות

-        ד"ר ורדה טלמון, ראש המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

-        אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

-        ד"ר סער הראל, מנהל אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

-        נרית כץ, מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

09:20 – 09:35

קידום לימודי מתמטיקה 5 יח"ל - בין הרצוי למצוי

מוהנא פארס, מתכלל התוכנית לקידום מתמטיקה ומצוינות מדעית והממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי

09:35 –  10:10

הצצה לעולם המתמטיקה העכשווי: מחקרים מתמטיים, יישומים והקשר ביניהם  

פרופ' ורד רום-קידר, ראש המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית במכון וייצמן

10:10 – 10:30

הל"ל מיזם תלת מגזרי לקידום למידה משמעותית

איריס וולף, סמנכ"ל פדגוגיה World ORT, קדימה מדע

10:30 – 10:45

הפסקת קפה

10:45 – 11:15

קישוריות, סיבוכיות ותוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחט"ע

פרופ' רוזה לייקין, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה ויו"ר ועדת המקצוע

11:15 – 12:15

סימפוזיון – תוכנית הלימודים החדשה לחט"ע – דיון פתוח

חברי ועדת התוכנית למתמטיקה חט"ע

12:15 – 12:30

 

מתמטיקה בחמישה ממדים

ברק ברבי, מנחה ומפתח ביחידת המו"פ של מכון ברנקו וייס

12:30 – 12:45

מעבר למושבים המקבילים

12:45 – 14:00

מושבים מקבילים – חלק א'

14:00 – 14:30

ארוחת צהריים

14:30 – 16:00

מושבים מקבילים – חלק ב' 

16:00 – 16:05

מעבר למליאה

16:05 – 16:25

 

שוויון הזדמנויות בחינוך בראי המבחנים הארציים
כיצד תלמידים ממצים את הפוטנציאל שלהם בחטיבה העליונה על סמך הישגיהם בחטיבת הביניים?

נורית ליפשטט, מנהלת תחום מחקרי אורך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

16:25 – 16:45

סיכום והתחלה חדשה

נרית כץ, מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, משרד החינוך

 
הזמנה לכנס

לפרטים נוספים: 04-8288351 או כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה  

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב