http://highmath.haifa.ac.il/data/newprogram/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94.png
 
ועדת המקצוע אישרה את תוכנית הלימודים החדשה לחטיבה עליונה ב-4 רמות.
התוכנית שפורסמה היא לכיתות י-י"ב ובה תיאור מפורט לכיתה י'.
אתם מוזמנים לשלוח הערות (בונות בלבד) למרכז המורים.
בכנס הארצי
של המורים יתקיים סימפוזיון בו תוכלו לשאול שאלות את חברי ועדת התוכנית וועדת המקצוע.
 
 
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב