Home2 arrow home3 arrow כיתות שח"ר
דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב א'
חט"ע: מרכז אילנות- אולם תמר


 

הנעה מתמטית לשיפור אקלים כיתתי בכיתות שח"ר

דר' אורלי גוטליב, סרואת ביתם הוארי, ריקי טל, אורלי יבלובסקי, ניסים פלד, מדריכי ומורי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון – משרד החינוך

Sample Image תקציר: אקלים כיתתי הוא פונקציה של נורמות התלמידים בכיתה. התלמידים בכיתות אגף שח"ר נושאים על גבם קשיים סוציאליים, חברתיים וקוגניטיביים המקשים על הפניות ללמידה בכלל ולמידת המתמטיקה בפרט.
בנוסף, נראה שאפשר להוסיף לקשיים אלו חוסר עניין וסקרנות. זאת מכיוון שחלק מהנושאים בתכנית ההיבחנות לבגרות במתמטיקה בחט"ע (למשל, פונקצית הקו הישר, הפונקציה הריבועית, סטטיסטיקה והסתברות) מוכרים לתלמידים בכלל, ולתלמידי כיתות אגף שח"ר- מבר/אתגר/אומץ בפרט, שכן שמעו עליהם בלימודי המתמטיקה בחט"ב או לפחות על חלק מהמושגים והמיומנויות הנלוות. רבים מהתלמידים מתנגדים באמרם: "למה?" "לשם מה?"
לכן, כדאי והכרחי לטפח אסטרטגיות הוראה (פרונטלית, קבוצתית או יחידנית) המניעות את התלמידים ללמידת מתמטיקה מתוך סקרנות ועניין ולסייע לתלמידים לצעוד קדימה בלמידה. הכוונה היא ללמד נושאים מזוויות ראיה אחרות ולכוון את ההוראה ללמידה בתחום האתגר האפשרי (המכונה במחקריו של דר' לב ויגוצקי - ZPD The zone of proximal development)

המפגש יכלול חמש סדנאות של מורים ומדריכים המדגימות הוראה מניעה מהשטח:
1. סדנא זו תעסוק באסטרטגיה של שילוב שאלות מאתגרות בנושא מערכת צירים המחברות תכנים נוספים ומעוררות סקרנות. מרצה ומדריכה - דר' אורלי גוטליב
2. בסדנא נעסוק בחישוב מתקדם של סיכוי/הסתברות להתרחשויות של אי-ודאיות. בהצגה נתמקד בשאלות עם הקשרים שונים מחיי היום יום של התלמידים, השייכים לעולם האי-ודאות ומקבלים אפיון מתמטי זהה. נתמקד באשכול חברה ומדע ואשכול פיננסי-כלכלי, כיתה י"א, נציג דוגמאות ונמיין אותם. מורה ומדריכה - סרואת ביתם הוארי.  מצגת.
3. סדנא זו תעסוק בעיצוב דרך הוראה של בעיות מילוליות, כולל בעיות עם אחוזים, ותציג כלים מובנים שיעזרו לתלמידים להתמודד עם שאלות רבות מלל. היכולת להתמודד עם בעיות מילוליות יכולה לתרום תרומה חשובה להוראת הנושאים השונים במתמטיקה. מורה ומדריכה - ריקי טל
4. סדנה זו תעסוק בהוראת גאומטריה אנליטית בעזרת אמצעים פשוטים: גומיות ונעצים. בסדנה הדגמה של שימוש באמצעים הבונה למידה משמעותית והבנה. מורה - אורלי יבלובסקי
5. סדנא זו תעסוק בחלופות בהערכה תוך הפעלת התלמידים בתוך בית הספר וכן במסגרת מחויבות אישית מחוץ לבית הספר. יוצגו רעיונות מפתיעים של שילובים בינתחומיים. מורה ומדריך- ניסים פלד 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב