דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב ב'
חט"ב: מרכז אילנות- אולם תמר


 

הוראה ולמידה של תלמידים מתקשים – גישה מקובלת מול גישה חלופית

ד"ר נעמי רובינזון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

Sample Image תקציר: מורים וחוקרים ברחבי העולם מנסים להבין את המקורות והסיבות לכישלונות של תלמידים מתקשים במתמטיקה. מזכירים בין השאר את האפיונים הבאים של למידת מתמטיקה אצל תלמידים מתקשים: זיכרון קצר יחסית לעובדות ולפרוצדורות מתמטיות, קשיים בקריאה ובכתיבה של מתמטיקה פורמלית, קושי בתכנון החשיבה, בהכוונה עצמית וברפלקציה על עבודתם, חוסר הרגלים להכנת שיעורי בית ולתרגול מחוץ לכיתה, וסף תסכול נמוך. מה אפשר להסיק מכך? האם תלמידים מתקשים אינם יכולים לעבוד על משימות חקר? האם תלמידים מתקשים אינם מסוגלים לעבוד על משימות חשיבה? האם צריך "להאכיל אותם בכפית?" האם הדרך היחידה ללמד אותם היא בדרך של העברת ידע? דרכי ההוראה המקובלות עם תלמידים מתקשים כוללות: לימוד פרוצדורות והדגשה מועטה של המשמעויות, שינון של הגדרות וכללים, והפעלת אלגוריתמים נלמדים – ללא מתן לגיטימציה לדרכי פתרון אחרות.
התכנית מתמטיקה משולבת לחטיבת הביניים, פותחה בשני מסלולים: מסלול כחול – בהיקף רגיל עד רחב של נושאי הלימוד, ומסלול ירוק – בהיקף מצומצם של אותם הנושאים. חומרי הלמידה של המסלול הירוק מיועדים לכשליש מן האוכלוסייה הארצית של תלמידי השכבה שהם תלמידים בעלי הישגים נמוכים במתמטיקה.
לאור הגדרת מטרות הלמידה, הנחיות תכנית הלימודים, מדיניות משרד החינוך והתפיסות החינוכיות של התכנית מתמטיקה משולבת, חלק גדול ממאפייני חומרי הלמידה משותפים לשני המסלולים. ההבדלים בין המסלולים השונים מתבטאים בעיקר בהיקף ההנחיה, בעומס המילולי וברמת הדרישות בתחום העומס החשיבתי, הקושי הטכני, והחשיבה המטה-קוגניטיבית (חשיבה על חשיבה ועל דרכי פתרון). כל חומרי הלמידה בשני המסלולים מדגישים את ההיבטים הקשורים ללמידה משמעותית ולטיפוח אוריינות, ודורשים חשיבה מתמטית.
במתמטיקה משולבת אנו מכוונים בין השאר לעקרונות הבאים עם תלמידים מתקשים:
- ליצירת הזדמנויות ללמידה ולעידוד תלמידים להשתמש בשיטות פתרון לא פורמליות, אינטואיטיביות וויזואליות על-מנת להתגבר על קשיים בשימוש בפרוצדורות פורמליות.
- להצגת משימות מבוססות תוכן שעמן הם יכולים להתמודד בכלים של חיי היום יום.
- לקידום השימוש במשימות המאפשרות הקניית אסטרטגיות לחשיבה ודורשות דרכי חשיבה מגוונות.
בהרצאה נביא דוגמאות להמחשת דרך ההוראה החלופית המוצעת בתכנית מתמטיקה משולבת במסלול הירוק.


Sample Image מצגת


 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב