דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב ב'
חט"ב: מרכז אילנות- אולם תמר


 

הוראה-למידה של ארבע פעולות החשבון במספרים מכוונים לאוכלוסיות של "תלמידים מתקשים"

ד"ר יחיאל תנעמי, מדריך במתמטיקה לאוכלוסיות החינוך המיוחד במחוז ההתיישבותי, מכללת חמדת הדרום, חט"ב קבוצת יבנה

Sample Image תקציר: אחד הנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים של כיתה ז' הוא ארבע פעולות החשבון במספרים מכוונים. נושא זה מהווה אמצעי ללמידת נושאים שונים במתמטיקה בכל רמות הלימוד. נושא קצר בתחום המספרים הנלמד בסבב השני של כיתה ז' ולו מוקדשות 20 שעות לימוד.
חלק ממאפייני המספרים המכוונים הוא שימוש בסמלים זהים בעלי שמות שונים ומשמעות שונה: לדוגמה, "-" משמש כפעולה (חיסור / פחות) וגם מסמל שייכות המספר לקבוצת המספרים השליליים. כך גם לגבי הסמל "+" המשמש כפעולה (חיבור) וגם מסמל שייכות המספר לקבוצת המספרים החיוביים, אך כאשר מופיע מספר ללא סימן או שהוא מופיע כאיבר ראשון בתרגיל, גם הוא מייצג מספר חיובי. לסמלים אלו גם השפעה על התוצאה – חיובית או שלילית.
חלק ממאפייני "תלמיד מתקשה" במתמטיקה באים לידי ביטוי בדימוי עצמי נמוך, יכולת ריכוז נמוכה, קוצר רוח כלפי פרוצדורות ארוכות, בסיס אריתמטי לא יציב, קושי בהבנת תפקידם ומהותם של סמלים, תפיסה של כתיבה סימבולית כבלתי רלוונטית וכתוצאה מכך, חוסר מוטיבציה להשקיע ברכישתה (קרסנטי והרכבי, 2003). כמו כן, קושי בהזכרות כיצד להשתמש בסמלים מופשטים שכבר מוכרים להם (Chazzan, 2000), קושי ביצירה ושימור דימויים מנטאליים של מושגים מתמטיים (Geary, 2004) וקושי בהחזקת מידע בזיכרון עבודה המקשה על מטלות שפתרונן כולל מספר צעדים (Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004). חלק מקשיים אלו יכולים להופיע גם ברכישה ושימוש בארבע פעולות החשבון במספרים מכוונים.
לצורך הקניית נושא המספרים המכוונים לתלמידים מתקשים נדרשת הנגשה של התכנים בצורה מדורגת כדי לאפשר לתלמידים לקלוט את החומר, לעשות בו שימוש יעיל ולהשתלב כשווה בין שווים בלמידה עפ"י תכנית הלימודים של בני גילם.
בהרצאה יוצע רצף הוראה-למידה המותאם למגוון רחב של תלמידים. ברצף זה, הקניה משמעותית של יחידות מידע קטנות מבוססות על הבנת התכנים, השלמת פערים רלוונטיים, עקיפת קשיים ושימוש באסטרטגיות כחלק מתהליך ההוראה-למידה. אלו יביאו להבנת התלמידים את הנושא, לשליטה בשימוש בו ויגבירו את תחושת מסוגלות אצל התלמידים ללמידת מתמטיקה.


Sample Image מצגת


 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב