דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב ב'
חט"ע: מרכז אילנות- אולם אלון


 

מחשבון "QAMA" ("כמה") - ניסוי חלוץ ראשוני

גלית דור יודוביץ, בית-ספר אורט אלון, יקנעם, פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון

Sample Image תקציר: רוב התלמידים בתיכון, כמעט ללא יוצא-דופן, עושים שימוש אוטומטי במחשבון לביצוע חישובים למיניהם מבלי לתת את הדעת לצורך בבקרת התשובה המתקבלת. יש המרחיקים לכת וטוענים שהשימוש במחשבונים גורם לניוון בחשיבה הכמותית של התלמידים. האם אפשר לפתח חשיבה כמותית וכושר אומדן של תוצאות חישוב בד בבד עם השימוש במחשבונים?
חיפוש תשובה לכך היה הגורם שדרבן את אילן סמסון מקליפורניה לפיתוח של מחשבון בשם QAMA http://qamacalculator.com. זהו מחשבון מיוחד שהשימוש בו מאלץ לבצע חישוב אומדני סביר כתנאי לקבלת התוצאה המדויקת מהמחשבון. המסר העיקרי שלו: "לא לחשב בלי לחשוב". ההנחה של מפתח המחשבון הייתה ששימוש במחשבון זה עשוי לתרום למוטיבציה הטבעית של התלמידים לנסות ולהבין "סיבה ומסובב" לתופעות כמותיות המתרחשות סביבם.
בסדנה, אחשוף את אוכלוסיית המורים למתמטיקה בישראל לאפשרות השימוש במחשבון "כמה" על מנת לקבל משוב בלתי אמצעי ותחושה לגבי הייתכנות של השימוש בו כחלופה לשימוש במחשבון ה"רגיל".
הסדנה תשחזר ניסוי חלוץ ראשוני שנערך ביוזמתה של פרופ' נצה מובשוביץ-הדר בראשית שנת הלימודים תשע"ה בכיתה י"א ברמות 4 ו- 5 יח"ל בבית ספר גדול בצפון הארץ: ניסוי זה נועד לבדוק באיזו מידה תלמידים ישתפו פעולה בשימוש במחשבון הזה. הממצאים מעודדים להמשיך ולחקור בצורה שיטתית ומבוקרת את הדרכים השונות לשילוב השימוש במחשבון "כמה" בהוראת המתמטיקה בגילים שונים וברמות שונות. המגמה ארוכת-הטווח היא לחקור את השפעת השימוש במחשבון על פיתוח החשיבה הכמותית של תלמידי תיכון במגוון רמות וגילאים.
היות וספרות המחקר בשנים האחרונות מתמקדת בשילוב טכנולוגיה דיגיטלית בהוראת המתמטיקה, יש להניח שמחקר מסוג זה יוסיף הן במישור התיאורטי והן במישור היישומי לצד מימוש התקווה לפתח חשיבה כמותית ויכולת אומדן אצל התלמידים.


Sample Image מצגת


 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב