דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב ב'
חט"ע: מרכז אילנות- אולם אלון


 

חקירת תכונות חתכים קוניים

יוסף דלין

Sample Image תקציר: ההרצאה תכלול הדגמות גראפיות וחקירות של תכונות מעגלים, אליפסות, היפרבולות ופרבולות תוך שימוש בתוכנה גראפית דינאמית אינטראקטיבית מיוחדת שהוכנה למטרות אלה.
התצוגות והחקירות תתייחסנה להשפעת המקדמים במשוואות השונות על צורת הגרפים, תכונות הרדיוסים והמדריכים ויחסי הגומלין שביו הרדיוסים והמדריכים.
כמו כן, יודגמו המשמעויות של תכונות אלה על אופן ציור הגרפים על פי הרדיוסים והיחסים שבין אורכי הרדיוסים והמרחקים למדריכים.


Sample Image מצגת


 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב