Home2 arrow home3 arrow מושבים מקבילים א
מושבים מקבילים א
 
http://highmath.haifa.ac.il/kenes/artzi/heading.PNG
 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית מושבים מקבילים א': 12:45-14:00                                לתוכנית הכנס
 

חט"ב

מרכז התרבות - אודיטוריום

קורס אינטראקטיבי במתמטיקה לחטיבת הביניים

דורית כהן, שוש גלעד, רגינה אובדנקו, מטח

התוכנית החדשה לכיתות ט': שילוב טכניקה אלגברית, גיאומטריה, ושיקולי משמעות - הכיצד?

 

ג'ייסון קופר, מכון ויצמן למדע

קידום תלמידים מתקדמים

 

 

אלכס פרידלנדר, מכון ויצמן למדע

חט"ב
מרכז ראשונים -
אולם ראשונים

 

מעשה בבעיית קיצון הנדסית מתפתחת
אלי נצר, תיכון חדש תל-אביב

עמותת כאן ועכשיו- הוראה מקוונת מציגה: אקדמיית קהאן בעברית


רועי חרמוני, ירדן אסא, עמותת כאן ועכשיו-הוראה מקוונת

הגרף כאמצעי לשילוב עלילה ותכנים מגוונים בתהליך הלמידהיערה פלד, בית-ספר אביטל, מרום גולן

חט"ע

מרכז התרבות - גלריה

מועדון ה- 5: הזמנה לקהילות מורי 5 יח"ל - טעימות מתמטיות סביב שולחנות עגולים

מורי הגרעין המוביל, אוניברסיטת חיפה וקרן טראמפ

חט"ע
מרכז ראשונים - אולם חצבלת

"בעיית חמשת המישורים" - צפייה ודיון בשיעור מצולם (עדש"ה)

אהובה גוטמן, צילה ירחי, אברהם הרכבי ורוני קרסנטי, מכון ויצמן למדע

חט"ע
מרכז אילנות -
אולם יערה

חקירה של מקומות גיאומטריים באמצעות שילוב בין כלים מתמטיים ותוכנה גיאומטרית דינמית

משה סטופל, מכללת שאנן ומכללת גורדון, רותי סגל, מכללת שאנן

מה (עוד) אפשר לשאול?אינה ולטמן, תיכון עירוני ט', תל אביב, מדריכה בחט''ב, מחוז תל-אביב

אקסל בשירות המתמטיקה ומתמטיקה בשירות האקסל

מני פורת

חט"ע
מרכז אילנות -
אולם אורן

הגרף – סיפור על חקירה מתמטית

 


לאה דולב, מנהלת הוראת המתמטיקה, אורט ישראל

מישחוק ככלי להגברת מוטיבציה בלימודי מתמטיקה 5 יח"ל

 

דוד קודיש, אוניברסיטת בן-גוריון

 

שימוש בפרקטלים כמודל ויזואלי להמחשת הנושא של סכום סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת


עטרה שריקי, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, ליאורה נוטוב, מכללת גורדון

חט"ע
מרכז אילנות -

אולם אלון

כלואים ונמלטים במישור המרוכב - על המצאה בטרם עת של הפרקטלים

נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון

מה ניתן לעשות כדי לגשר על הפער בין המתמטיקה בת זמננו לבין המתמטיקה של תכנית הלימודים בביה"ס העל-יסודי?

ורדה זיגרסון, נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון

אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון
מרכז אילנות -
אולם תמר

הנעה מתמטית לשיפור אקלים כיתתי בכיתות שח"ר

 אורלי גוטליב, סרואת ביתם הוארי, ריקי טל, אורלי יבלובסקי, ניסים  פלד, אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון – משרד החינוך


 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב