Home2 arrow home3 arrow מהכיתה לג'ונגלים
מהכיתה לג'ונגלים

מהכיתה לג'ונגלים של בוליביה - שיעור על קריאת נתונים מתוך גרפים
כתבה: יערה פלד

מקור:
 על"ה 51, תשע"ה 2015       

מהכיתה לג'ונגלים של בוליביה - שיעור על קריאת נתונים מתוך גרפים
כתבה: יערה פלד
תקציר: מתוך מטרה ליצור עניין ומתח בשיעור על קריאת גרפים, נחשפו תלמידי כיתה ז' לשפה הוויזואלית לייצוג נתונים, שפת הגרפים, דרך סיפור ההישרדות "בחזרה מטואיצ'י". הם עשו בה שימוש כדי לפענח סיטואציות מתוך העלילה שנבנתה בהדרגתיות במהלך השיעור, במקביל למדו גם לזהות גרף שמתאים לסיטואציה מסוימת מתוך אוסף גרפים. תהליך הלמידה התרחש לצד תהליך חברתי ובו נוצרה תחושת מעורבות בקבוצה הטרוגנית, כך שכל תלמיד יכול היה להתחבר אל השיעור בהיבט אחר.
החומר פורסם במסגרת: על"ה 51, תשע"ה 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תגים:  קריאת גרפים מוטיבציה
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב