Home2 arrow home3 arrow קיצורי דרך

שם המשחק: קיצורי דרך
בית ספר: אולפנת חורב, ירושלים
כיתה: ט'
שם התלמידים: אלישבע יכמן, חוה הרמן, רעות מלניק, אורה ליפשיץ
מורה מנחה:
מיכל קרוטהמר
תיאור: זהו משחק המבוסס על המשחק המבוך הקסום, אך מתרגל עם השחקנים את נוסחאות הכפל המקוצר. 
כל משתתף צריך לפתור את תרגיליו ולהגיע אל פתרונותיהם על ידי הזזת המבוך.

המשחק השתתף בתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון וזכה בפרס על יצירתיות.                                                                               

  http://highmath.haifa.ac.il/images/play_math/shortcuts2.PNG

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב