Home2 arrow home3 arrow לומדים מטעויות-גיאומטריה
לומדים מטעויות-גיאומטריה
ללמוד מתמטיקה מטעויות                     

מאגר מקוון של טעויות אופייניות של לומדים בגיאומטריה (חטיבת ביניים).
המאגר יסייע למורים להתמודד עם קשיים חוזרים ונשנים של תלמידים.
החומרים במאגר נכתבו באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' פסיה צמיר ופרופ' דינה תירוש.
הפרוייקט נתמך על ידי קרן טראמפ.
שימו לב לכל אחד מהערכים קיימים שני סוגי קבצים – PDF ו-Word.
לפתיחת קובץ ה
PDF יש ללחוץ על הכותרת בעברית עם הקו התחתון, לפתיחת קובץ ה word יש ללחוץ על הסימון
 
מאגר טעויות אופייניות בגיאומטריה:

ריבוע    

ריבוע - מתמטיקה
ריבוע - שגיאות אופייניות
ריבוע - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
ריבוע - הפעלות
ריבוע - מצגת  
ריבוע - מדוע שוגים?

 
דלתון

דלתון - מתמטיקה
דלתון - שגיאות אופייניות
דלתון - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
דלתון - הפעלות
דלתון - מצגת
דלתון - מדוע שוגים?

 
מצולע

מצולע - מתמטיקה
מצולעים - שגיאות אופייניות
מצולעים - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
מצולעים - הפעלות
מצולע - מצגת
מצולעים - מדוע שוגים?

 
טרפז כללי

טרפז כללי - מתמטיקה
טרפז כללי - שגיאות אופייניות
טרפז כללי - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
טרפז - הפעלות
טרפז - מצגת 
טרפז - מדוע שוגים?

 
טרפז ישר זווית

טרפז ישר זווית - מתמטיקה
טרפז ישר זווית - שגיאות אופייניות
טרפז ישר זווית - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
טרפז - מצגת
טרפז ישר זווית - מדוע שוגים?

 
טרפז שווה שוקיים

טרפז שווה שוקיים - מתמטיקה
טרפז שווה שוקיים - שגיאות אופייניות
טרפז שווה שוקיים - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
טרפז - מצגת
טרפז שווה שוקיים - מדוע שוגים?

 
מעוין מעוין - מתמטיקה
מעוין - שגיאות אופייניות
מעוין - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
מעוין - הפעלות
מעוין - מצגת
מעוין - מדוע שוגים?
 
מלבן

מלבן - מתמטיקה
מלבן - שגיאות אופייניות
מלבן - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
מלבן- מצגת
מלבן - מדוע שוגים?

 
מקבילית

מקבילית - מתמטיקה
מקבילית - שגיאות אופייניות
מקבילית - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
מקבילית - מצגת
מקבילית - מדוע שוגים?

 
שטחים והיקפים

שטחים והיקפים ריבועים
שטחים והיקפים - רק שגיאות
שטחים והיקפים - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
שטחים והיקפים- מצגת
שטחים והיקפים - מדוע שוגים?

 
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב