Home2 arrow home3 arrow ללמוד מטעויות- אלגברה
ללמוד מטעויות- אלגברה
ללמוד מתמטיקה מטעויות                     

מאגר מקוון של טעויות אופייניות של לומדים באלגברה (חטיבת ביניים).
המאגר יסייע למורים להתמודד עם קשיים חוזרים ונשנים של תלמידים.
החומרים במאגר נכתבו באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' פסיה צמיר ופרופ' דינה תירוש.
הפרוייקט נתמך על ידי קרן טראמפ.
שימו לב לכל אחד מהערכים קיימים שני סוגי קבצים – PDF ו-Word.
לפתיחת קובץ ה
PDF יש ללחוץ על הכותרת בעברית עם הקו התחתון, לפתיחת קובץ ה word יש ללחוץ על הסימון
 
מאגר טעויות אופייניות באלגברה:

נוסחאות ממעלה שנייה  

נוסחאות ממעלה שנייה - מתמטיקה 
נוסחאות ממעלה שנייה - שגיאות אופייניות 
נוסחאות ממעלה שנייה - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות 
נוסחאות ממעלה שנייה -הפעלות 
נוסחאות ממעלה שנייה - מצגת  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
נוסחאות ממעלה שלישית

נוסחאות ממעלה שלישית - מתמטיקה 
נוסחאות ממעלה שלישית - שגיאות אופייניות 
נוסחאות ממעלה שלישית - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות 
נוסחאות ממעלה שלישית - הפעלות 
נוסחאות ממעלה שלישית - מצגת http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה

משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה - מתמטיקה 
משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה - שגיאות אופייניות
משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה - הפעלות 
משוואה בנעלם אחד ממעלה ראשונה - מצגת   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה

מערכת משוואות לינאריות - מתמטיקה
מערכת משוואות לינאריות - שגיאות אופייניות
מערכת משוואות לינאריות - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות 
מערכת משוואות לינאריות - הפעלות 
מערכת משוואות לינאריות - מצגת  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
המושג חזקה

המושג חזקה - מתמטיקה
המושג חזקה - שגיאות אופייניות
המושג חזקה  - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
המושג חזקה - הפעלות  
המושג חזקה  - מצגת
http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
פעולות וחוקי חזקות

פעולות וחוקי חזקות - מתמטיקה
פעולות וחוקי חזקות - שגיאות אופייניות
פעולות וחוקי חזקות - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
פעולות וחוקי חזקות - הפעלות
פעולות וחוקי חזקות - מצגת http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה- מתמטיקה
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה - שגיאות אופייניות
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה - הפעלות
אי שיוויון בנעלם אחד ממעלה ראשונה - מצגת http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg
 
אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד

אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד - מתמטיקה     
אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד - שגיאות אופייניות     
אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות     
אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד - פעילויות 

אי שיוויון ממעלה שנייה בנעלם אחד - מצגת http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
משוואה ריבועית בנעלם אחד

משוואה ריבועית בנעלם אחד - מתמטיקה
משוואה ריבועית בנעלם אחד - שגיאות אופייניות

משוואה ריבועית בנעלם אחד - הסברים לשגיאות אופייניות
משוואה ריבועית בנעלם אחד - פעילויות

משוואה ריבועית בנעלם אחד - מצגת http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/misconceptions/ppt-icon-150x150.jpeg

 
משוואה רציונלית
משוואה רציונלית
משוואה רציונלית - רק שגיאות
משוואה רציונלית - הסברים מתמטיים לשגיאות אופייניות
משוואה רציונלית - מדוע שוגים?
 
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב