Home2 arrow home3 arrow הפרבולה וקיפולי נייר
 

הפרבולה וקיפולי נייר

 

נושא: מקומות גיאומטריים  
תיאור: מתוך הפיצוח לקפל פרבולה, יישום דינאמי (להורדה)
להמחשת הפעילות של יצירת קו המתאר של הפרבולה בעזרת קיפולי נייר. ביישום ניתן לחקור מצבים שונים ולחקור את תכונות הפרבולה.
הפעילות מלווה באנימציה להמחשה.

http://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%9C%D7%A7%D7%A4%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%94.PNG
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב