Home2 arrow home3 arrow הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים
הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים

                                                                                                                                              

הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים בהוראת הגאומטריה במרחב
כתב: מירלה וידר, אבי ברמן ובוריס קויצו
מדור:
מהמחקר בחינוך המתמטי
תקציר: המאמר עוסק במכשולים חזותיים הניצבים בפני תלמידי תיכון בדרכם להבנה של סרטוטים המלווים בעיות בגאומטרית המרחב. המחקר המוצג במאמר מתמקד בשני סוגים של מידע הטמון בשרטוט דו-ממדי של אובייקט גיאומטרי תלת-ממדי: מידע העלול להטעות ולעכב הבנה (PMI) ומידע העשוי להועיל ולעורר הבנה (PHI).
מקור:
 על"ה 52, תשע"ה 2015
.

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב