Home
ברוכים הבאים
עברנו לאתר החדש! newhighmath.haifa.ac.il
לצערנו האתר הישן משובש. אנו מצטערים על אי הנוחות. 

פיצוחים

על"ה

מאגר יישומים דינאמיים

משאבי הוראה ולמידה

תרבומטיקה

התוכנית המוארת לחט"ב

מורים לומדים

קבוצות דיון

     
 
      
http://highmath.haifa.ac.il/data/club5/moadon5.png

הרשמה ל"מועדון ה-5", קהילות מורים למתמטיקה 5 יחל.

 מצגות מימי העיון:

הכלה- חיזוק ושימור תלמידים מתקשים בקבוצות חזקות (ראייה שש שנתית)

 

תוכנית הלימודים לחט"ע ב-4 רמות
תוכנית הלימודים בחט"ב  
     
 

 
הושק האתר החדש

עברנו לאתר החדש newhighmath.haifa.ac.il

באתר החדש רוב התוכן התעדכן וחודש, אך יחד עם זאת האתר עדיין בשלבי בנייה ופיתוח וחלק מהחומרים מקושרים לאתר הישן.
לצערנו האתר הזה ישן משובש, אנו מתנצלים על אי הנוחות, לכן אנו ממליצים להשתמש באתר החדש (לתפריט הזמני) Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב