הוכחת פריגל של משפט פיתגורס

בניית הפאזל:
על צלעות משולש ישר זווית בנו ריבועים.
חלקו את הריבוע הבינוני באופן הבא:

1. סמנו את נקודת מפגש האלכסונים של הריבוע הבינוני
2. העבירו דרך נקודה זו מקביל ליתר
3. העבירו דרך נקודה זו אנך ליתר

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

הראו כי סכום השטחים של הריבוע הקטן והבינוני שווים לשטח הריבוע הגדול.
נמקו מדוע השטחים בפאזל חופפים.

המרכז הארצי למורים למתמטיקה, נוצר באמצעות GeoGebra