הוכחת משפט פיתגורס

על צלעות ריבוע הקצו קטעים שווים וחברו כל קודקוד של הריבוע עם הנקודה שממול.
ניתן לזהות בציור ארבעה משולשים ישרי זווית, כגון זה שצבוע באיור.
גררו את הנקודה החומה כדי לצפות במצבים שונים של הבנייה.
גררו את הנקודה הכחולה, והזיזו את המשולשים כך שתצרו שני ריבועים. (ראו רמז)

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

1.      הסבירו מדוע המשולשים שנוצרו בבנייה ישרי זווית.

2.      זהו את שני הריבועים והסבירו בנייתם.

3.      כיצד יישומון זה מציג הוכחה למשפט פיתגורס?

יישומון זה נבנה על פי רעיון של Markus Hohenwarter
המרכז הארצי למורים למתמטיקה
, נוצר באמצעות GeoGebra