משוואת הישר y=ax+b

בפעילות זו חקרו את השפעת הפרמטרים a  ו- b במשוואה על גרף הישר

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

1.     מה קורה לישר כאשר משנים את הפרמטר a ?

2.     הציגו את השיפוע, ועקבו אחר השתנות השיפוע.

3.     צרו בעזרת הכלי "מדרגה" מדרגות נוספות דרך שתי נקודות כלשהן שעל הישר.
האם השיפוע נשמר?

4.     מה קורה לישר כאשר משנים את הפרמטר b ?
עקבו אחר נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra