משולש החסום במלבן

לפניכם משולש ישר זווית החסום במלבן.
הזיזו את הנקודה
E וצרו משולשים שונים.
א. מהו שטח משולש ישר זווית בעל ניצבים h ו-a ביחס למלבן הנתון?
ב. מהו שטח משולש חד זווית בעל ניצבים
h ו-a ביחס למלבן הנתון?
ג. מהו שטח משולש קהה זווית בעל ניצבים
h ו-a ביחס למלבן הנתון?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra