המרחק המינימלי

המרחק בין שני ישובים, Aו- B הוא 200 ק"מ.

מכונית יצאה מהישוב A ליישוב B במהירות 60 קמ"ש.

בו זמנית יצא רוכב אופנוע מהיישוב B ליישוב C במהירות 50 קמ"ש.הכביש בין היישובים A ו- B מאונך לכביש בין היישובים B ו- C.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏ - נראה כי ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א. מה היה המרחק בין כלי הרכב כעבור חצי שעה?

ב. מה היה המרחק בין כלי הרכב כעבור שעה?

ג. מה היה המרחק בין כלי הרכב כעבור שעתיים?

ד. מה היה המרחק בין כלי הרכב כעבור ארבע שעות?

ה. מה הקשר בין זמן הנסיעה למרחק שבין כלי הרכב?

כתבו פונקציה מתאימה.

ו. כמה זמן אחרי שכלי הרכב יצאו לדרכם היה ריבוע המרחק ביניהם מינימלי?

(מותאם לחטיבת הביניים)

ז. כמה זמן אחרי שכלי הרכב יצאו לדרכם היה המרחק ביניהם מינימלי?

(מותאם לחטיבה העליונה)

ח. מה היה המרחק המינימלי?

נאוה וניצה, בעריכת מרכז המורים, נוצר באמצעות GeoGebra‏