גלגל הענק ומעגל היחידה

בואו נדמיין שאנו על גלגל ענק שרדיוסו 50 מטר.
ברצוננו לחקור את השתנות גובה נקודה שעל המעגל עם סיבוב הגלגל.

הפעילו את ההנפשה או הזיזו את הנקודה ששמה סיבוב וצפו בסיבוב הגלגל.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏ - נראה כי ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א.      עבור איזה סיבוב הנוסע נמצא בנקודה הגבוהה ביותר?

ב.      האם יתכן שהנוסע יהיה בנקודה הגבוהה ביותר בשני סיבובים שונים?

ג.       עבור איזה סיבוב הנוסע נמצא בנקודה הנמוכה ביותר?

ד.      עבור אילו סיבובים הנוסע יהיה בגובה אפס?

ה.     עבור אילו סיבובים הנוסע מעל גובה אפס? מתחת לגובה אפס?

ו.        עבור אילו סיבובים הנוסע עולה בגובהו? יורד בגובהו?

ז.       באיזה גובה ימצא הנוסע לאחר רבע סיבוב?

ח.     האם יתכנו סיבובים נוספים בהם ימצא הנוסע באותו גובה?

ט.      עבור איזה סיבוב ימצא הנוסע בגובה חצי מטר?

מקור: EDC in Maine from Trigonometry Functions and the Unit Circle (2)
נערך ותורגם על ידי המרכז
הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra