קיפול נייר

לפניכם נייר מלבני. סמנו נקודה כלשהי (E) על אחת הצלעות (AB).
קפלו את הנייר כך שאחת משתי הפינות (
C בציור, אך אפשר גם D)
הנמצאות על הצלע הנגדית לצלע שעליה סימנתם נקודה, תתלכד עם
הנקודה שסימנתם.

התבוננו בצורה שקיבלתם לאחר הקיפול:

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א.      מצאו צורות חופפות, נמקו.

ב.      מצאו זוגות של משולשים דומים, נמקו.

ג.       בחרו נקודה E אחרת, האם מסקנותיכם השתנו? הסבירו.

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra