שורשים פשוטים של פולינום

גררו את נקודות האפס של הפולינום.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א.      כיצד משפיעות נקודות האפס על תבנית הפונקציה?

ב.      כיצד משפיעות נקודות האפס על גרף הפונקציה?
תארו את החיוביות והשליליות של הפונקציה סביב נקודת האפס.

ג.       שנו את הפרמטר a, מקדם הפולינום..
כיצד הוא משפיע על התנהגות הפונקציה? הבחינו בין ערכים חיוביים ושליליים.

ד.      כיצד משתנה התנהגות הפונקציה כאשר שני שורשים מתלכדים?

ה.     כיצד משתנה התנהגות הפונקציה כאשר שלושה שורשים מתלכדים?

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra